PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist verstrekt. Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres

WAAROM Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist GEGEVENS NODIG HEEFT

Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist GEGEVENS BEWAART

Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist te kunnen verstrekken en om zijn adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist heeft hier geen invloed op.

Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist heeft Google geen toestemming gegeven om via Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar martijn@bruiloftgitarist.nl. Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist op via martijn@bruiloftgitarist.nl. Bruiloftgitarist.nl is een website van Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist. Martijn Buijnsters – Bruiloftgitarist is als volgt te bereiken:
Postadres & vestigingsadres: Koningsspil 84, 1834 TG, Sint Pancras
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24466682 Telefoon: +31645786680
E-mailadres: martijn@bruiloftgitarist.nl